UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij!

ramowy opis szkolenia

 

Standardy Psychodrama Association for Europe e.V

Poniższe reguły zostały sformułowane, dyskutowane i zatwierdzone przez zarząd Psychodrama Institute for Europe podczas posiedzenia komisji międzynarodowej w dniu 14 września 2007 w Berlinie. Są one obowiązujące dla Psychodrama Association for Europe e.V i jego członków; i niezbędne do uzyskania końcowego certyfikatu.  Reguły te obowiązują od 1.10.2007r.

Szkolenie w metodzie psychodramy wg Moreno składa się z:

 

1/ Seminarium wstępnego (intruductory level)

2/ Szkolenia I stopnia (elementary level)

3/ Szkolenia II stopnia (advanced level)

4/ Pracy końcowej i kolokwium

 

 

Seminarium wstępne

 

Jest formą kwalifikacji do szkolenia I stopnia.

Celem tego seminarium jest stworzenie możliwości wstępnego doświadczenia psychodramy a także formy w jakiej odbywa się szkolenie I stopnia - opartej na treningu i doświadczeniu własnym. Ma to pomóc osobom zainteresowanym w podjęciu decyzji, czy ten rodzaj pracy im odpowiada i czy są gotowi do jej podjęcia.

Kandydaci biorący udział w seminarium wstępnym mogą dodatkowo być poproszeni o rozmowę z prowadzącymi liderami. Powinno to wyjaśnić różne wątpliwości, pytania, motywację kandydata. Seminarium wstępne w całości wynosi 19 godz szkoleniowych.

 

 

Kandydaci do uzyskania kwalifikacji Asystenta Psychodramy powinni mieć ukończone wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni kurs zawodowy w obszarze gdzie stosowanie psychodramy jest możliwe i uważane za przydatne.

Kandydaci, którzy chcą posiadać kwalifikację Terapeuty Psychodramy muszą posiadać wyższe wykształcenie terapeutyczne, psychologiczne lub medyczne.

Kandydaci, którzy chcą uzyskać kwalifikacje jako Liderzy Psychodramy powinni mieć wyższe wykształcenie w innej pokrewnej dziedzinie.

Wyjątki od tych norm są możliwe tylko wtedy, kiedy będą nadzwyczajne przypadki osób szczególnie utalentowanych i zmotywowanych. Wyjątki mogą być zastosowane tylko za zgodą Komisji ds. szkoleń i edukacji danego kraju.

 

 

I stopień szkolenia

 

 

Aby rozpocząć I stopień szkolenia w psychodramie uczestnik powinien:

 • zrealizować seminarium wstępne i uzyskać rekomendację lidera seminarium wstępnego - 19 godz. dydaktycznych
 • mieć ukończone 25 lat

Ponadto lider szkolenia I stopnia może dodatkowo przeprowadzić rozmowę/wywiad z kandydatem.

 

Szkolenie I stopnia obejmuje:

 • Regularny trening w grupie z dwoma stałymi liderami - minimum 260 godz. dydaktyczne z głównym naciskiem na terapię własną (self-experience), naukę metodologii i teorii psychodramy, analizę procesu i socjometrię. Grupa spotyka się minimum 11 razy na przestrzeni około 2,5 roku.
 • 6 seminariów tematycznych każde po 18 godzin dydaktycznych;  zaleca się aby jednym z tych seminariów było seminarium w dużej grupie (30 osób) z uczestnikami z różnych grup. Celem jest doświadczenie pracy w dużej grupie, jej specyfiki w teorii i praktyce. Festiwal Psychodramy odbywający się co dwa lata jest zaliczany jako seminarium w dużej grupie. W ramach tych 6 semianariów obowiązkowa jest socjometria
 • opracowanie i zaliczenie 3 protokołów
 • przygotowanie materiału i prezentacja wybranego elementu teorii w formie psychodramatycznej przeprowadzona w grupie treningowej

 

Zakończeniem  szkolenia I stopnia jest ocena, która jest przeprowadzona w grupie treningowej. Liderzy decydują, czy uczestnik grupy szkoleniowej posiada kwalifikacje, aby uzyskać certyfikat Asystenta Psychodramy.

Tytuł Asystenta Psychodramy umożliwia prowadzenie wybranych technik psychodramatycznych pod okiem terapeuty lub trenera psychodramy.

 


szczegółowy opis szkolenia I stopnia

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie I stopnia:  pdf  doc

 

II stopień szkolenia

 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia II stopnia jest posiadanie wykształcenia wyższego, oraz:

 • ukończenie I stopnia i posiadanie certyfikatu Asystenta Psychodramy a także uzyskanie rekomendacji do dalszego szkolenia się ze strony trenerów grupy.
 • zrealizowanie i zaliczenie kolejnego seminarium wstępnego - 19 godzin dydaktycznych.

 

Szkolenie II stopnia obejmuje kilka etapów:

 

Etap pierwszy:

 • Regularny trening w grupie  - minimum 264 godzin dydaktycznych z głównym naciskiem na samodzielne prowadzenie, feedback, procesing i intensywne studia teoretyczne i metodologiczne
 • 6 seminariów tematycznych - każde po 18 godzin
 • przygotowanie 3 protokołów z grupy treningowej (proces + dwa z pracy indywidualnej)
 • Przygotowanie materiału na temat teorii psychodramy i prezentacja w formie psychodramatycznej w grupie treningowej

Ocena końcowa kandydata do kontynuacji szkolenia odbywa się wewnątrz grupy treningowej, gdzie jej liderzy decydują, czy kandydat otrzymuje rekomendację do odbycia kolejnych etapów kształcenia.

 

Etap drugi:

Osoby, które uzyskały rekomendację i chcą uzyskać tytuł terapeuty psychodramy lub lidera kontynuują szkolenie i muszą zrealizować następujące wymogi:

 • praktyczne zastosowanie psychodramy we własnej pracy 160 godzin dydaktycznych
 • superwizja własnej pracy psychodramatycznej (częściowo dopuszczalna monodrama) – 90 godzin dydaktycznych. W tym najmniej 10 godzin dydaktycznych superwizji indywidualnej i co najmniej 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej. Wymagane jest, by conajmniej połowa czasu superwizji dotyczyła pracy superwizanta z grupą.
 • przygotowanie i uzyskanie pozytynwej recencji pracy dyplomowej
 • zaliczenie kolokwium egzaminacyjnego

 

 

Praca końcowa i kolokwium - informacje szczegółowe

 

Aby wziąć udział w kolokwium każdy kandydat musi zaprezentować końcową pracę pisemną, która będzie demonstrować zrozumienie teorii i jej zastosowanie w praktyce.

Uczestnictwo w kolokwium jest uwarunkowane skompletowaniem wszystkich wymagań szkolenia II stopnia i zaprezentowaniem pracy końcowej. Kolokwium odbywa się w formie grupowej.

Podczas kolokwium kandydat prezentuje aspekty swojej pracy w formie psychodramatycznej i jest pytany przez grupę i komisję.

Po zakończeniu z sukcesem wszystkich wymagań,  kandydat uzyskuje certyfikat Terapeuty lub Lidera Psychodramy (w zależności od posiadanego wykształecenia bazowego)

Tytuł Terapeuty Psychodramy uprawnia do samodzielnego prowadzenia grup metodą psychodramy

 

Koniecznie jest podpisanie przez terapeutów psychodramy kodeksu etycznego.

 

 

szczegółowy opis szkolenia II stopnia

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie II stopnia:  pdf  doc

 

 

 

Dalsze etapy szkolenia:

 

 

Trener psychodramy I i II stopnia

 

Aby zostać trenerem psychodramy i prowadzić grupy szkoleniowe, trzeba:

1/ Uzyskać rekomendację trenerów II stopnia do kontynuowania szkolenia w kierunku uzyskania umiejętności trenera

2/ Pracować jako ko-trener w grupie szkoleniowej pod superwizją "life" głównego trenera

2/ Otrzymać rekomendację od głównego trenera do otrzymania certyfikatu Trenera I stopnia

3/ Następnie można prowadzić kolejną grupę I stopnia razem z koleżanką/kolegą o takim samym statusie pod regularną superwizją i uzyskać ostateczną rekmendację superwizora do prowadzenia grupy II stopnia

4/ Prowadzenie grupy II stopnia pod regularną superwizją i otrzymanie pozytywnej jego rekomenadcji, umożliwia otrzymanie certyfikatu Trenera II stopnia i rozpoczęcie szkolenia w kierunku umiejętności superwizorskich.

 

 

 

 

Superwizor psychodramy

 

Aby przystąpić do procesu starania się o zostanie superwizorem psychodramy należy prowadzić conajmniej dwie grupy szkoleniowe pierwszego stopnia jako niezależny trener, oraz jedną grupę drugiego stopnia i uzyskać pozytywne rekomendacje superwizorów. Ponadto przed przystąpieniem do egzaminu na pełnego superwizora należy superwizować prowadzoną przez siebie superwizję w sposób regularny. 

 

 

Psychodrama Association for Europe e.V wyróżnia trzy stopnie superwizora:

 

Superwizor delegowany - trener, który prowadził jako główny lider/terapeuta min jedną grupę I stopnia pod regularną supewizją i uzysykał rekomendację swojego superwizora a także innego członka PAFE.

 

Superwizor nominowany - trener, który prowadził min jedną grupę II stopnia i min dwie pierwszego stopnia pod regularną superwizją Superwizora Pełnego. Ponadto powinien superwizować swoje superwizje w wymiarze 20 godzin. Superwizor nominowany powinien w ciągu najdalej 3 lat podejść do kolokwium i uzsykać status superwizora pełnego.

 

Pełny superwizor - superwizor nominowany, który z sukcesem przeszedł kolokwium, na którym zaprezentował swoją pracę jako superwizor psychodramy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy
ul. Michała Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
NIP: 6762150959
PEKAO S.A. 22 1240 4689 1111 0000 5141 9185
Copyright © 2009. All rights reserved.